اوقات شرعی
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۴:۰۴:۵۶
طلوع افتاب
۰۵:۵۰:۲۸
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۰۳
غروب آفتاب
۲۰:۱۴:۴۳
اذان مغرب
۲۰:۳۴:۲۲